Χορός Εκτύπωση

ADAGIO
MIRANDA FROST

Παπακυριαζή 3, Κιλκίς
2341 100 938
6980 253 531

www.adagiodancescool.com

Αντικείμενο: Σχολή Χορού
Περιγραφή: Μπαλέτο - Hip-hop - Σύγχρονο - Κάρακτερ - Μουσικοκίνηση για παιδιά προσχολικής ηλικίας